All
2019-05-07
Att vara positiv, optimistisk och att skapa hopp

Den 8 maj föreläser Thomas Nilsson, grundare av Sustainable Interaction, på Campus Gotland i Visby under konferensenPerspektiv på möten som anordnas av Stockholms universitet. Föreläsningen handlar om omtanke och hur man skapar motivation för acceptans, livslust och utveckling.

Thomas är inbjuden av den nationella referensgruppen för samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid högskolor och universitet. Konferensen pågår i två dagar, anordnas med 1,5 års intervall och vänder sig till samordnare på högskola/universitet. Under dagarna samlas cirka 80 samordnare för att bli motiverade och inspirerade och för att diskutera sitt arbete och, bland annat, sina arbetsprocesser.

Läs programmet här