Responsible Gambling
2019-06-05
Strandänger & Medvall

Vi är glada och stolta över att kunna presentera vårt samarbete med Zenita Strandänger och Monica Medvall! Många av er känner säkert till dem från deras inflytelserika år hos Svenska Spel. Nu fortsätter de sitt arbete för en hållbar spelmarknad som rådgivare och konsulter. Vi slår samman vår kompetens och erbjuder rådgivning och stöd för:

  • Kartläggning och nulägesanalys.
  • Strategier, policies och nyckeltal.
  • Identifiering av globala mål kopplat till verksamhet.
  • Intressent- och väsentlighetsanalys.
  • Utbildning och forskningsbaserat spelansvar.
  • Omvärldsanalys och kommunikation.
  • Certifiering.

Vi delar ett stort globalt nätverk och arbetar med de största talangerna och de främsta experterna inom hållbarhet och spelansvar. Vill du ta del av våra resurser och skapa en hållbar spelmarknad? Hör av dig!